Zdravo. 

Moje ime je Vesna.

Pomažem ženama 40+

da kreiraju svoj online biznis