Kako prodavati na instagramu

Da bi započeli saradnju potrebno je da se izvrši uplata.

Jedan od načina je da izvšiš uplatu preko Western Union servisa.

INSTRUKCIJE:

Dogovoreni iznos u EUR uplati na ime:
Vesna Ristova
Fevruarski pohod 32/29
1000 Skopje
Severna Makedonija

VAŽNO! 

Nakon uplate potrebno je da mi pošalješ 10-cifreni MTCN broj, kao dokaz da je uplata izvršena.
Uplata se vrši jednokratno, najkasnije 2 dana pred početak.


U slučaju da ti zatreba piši mi na vesnamentorskiprogram@gmail.com