Kategorije
Žene 45+

Ko je osoba x?

Kako sam rešila jednačinu?